Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de taalwetsovertredingen in het gemeentelijke magazine van Sint-Pieters-Woluwe.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 467)

 
Datum ontvangst: 31/10/2017 Datum publicatie: 06/02/2018 Referentie: B.I.V. 65 (17/18), Blz. 30
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 06/02/2018 Referentie: B.I.V. 65 (17/18), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/11/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/12/2017 Uitgesteld Joëlle Milquet B.I.V. 43 (17/18) 25
06/02/2018 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 65 (17/18) 31
06/02/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 65 (17/18) 32
06/02/2018 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 65 (17/18) 32