Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de herziening van de richtlijn 96/71/EG betreffende de detachering van werknemers en de jongste vooruitgang in de strijd tegen oneerlijke concurrentie en sociale dumping.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 1211)

Rubriek(en):
Nihil
 
Datum ontvangst: 06/11/2017 Datum publicatie: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 173
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 173
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/11/2017 Ontvankelijk p.m.
15/12/2017 Antwoord Didier Gosuin B.V.A. nr 35 173
 
Vraag