Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de zware rellen en geweldplegingen door relschoppers in Brussel-centrum.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 627)

 
Datum ontvangst: 13/11/2017 Datum publicatie: 19/12/2017 Referentie: B.I.V. 43 (17/18), Blz. 7
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 19/12/2017 Referentie: B.I.V. 43 (17/18), Blz. 14
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/11/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/11/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/11/2017 Toegevoegde interpellatie Brigitte Grouwels
19/12/2017 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 43 (17/18) 8
19/12/2017 Tussenkomst Johan Van den Driessche B.I.V. 43 (17/18) 10
19/12/2017 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 43 (17/18) 11
19/12/2017 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 43 (17/18) 14
19/12/2017 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 43 (17/18) 17
19/12/2017 Gemotiveerde motie Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 43 (17/18) 20
12/01/2018 Gemotiveerde motie Johan Van den Driessche V.V. 20 (17/18) 40
12/01/2018 Gemotiveerde motie Liesbet Dhaene V.V. 20 (17/18) 40
12/01/2018 Gemotiveerde motie Cieltje Van Achter V.V. 20 (17/18) 40
12/01/2018 Eenvoudige motie Marc-Jean Ghyssels V.V. 20 (17/18) 40
12/01/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (17/18) 40
12/01/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (17/18) 42