Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de moeilijkheden waarmee cohousingprojecten worden geconfronteerd en de stand van zaken inzake het label cohousing.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 630)
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 483)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 17/11/2017 Datum publicatie: 21/12/2017 Referentie: B.I.V. 44 (17/18), Blz. 29
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 21/12/2017 Referentie: B.I.V. 44 (17/18), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/11/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/11/2017 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/12/2017 Voornaamste interpellatie Paul Delva B.I.V. 44 (17/18) 30
21/12/2017 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 44 (17/18) 31
21/12/2017 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 44 (17/18) 37
21/12/2017 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 44 (17/18) 43