Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het absenteïsme in de instellingen van openbaar nut.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 492)

 
Datum ontvangst: 21/11/2017 Datum publicatie: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 307
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/12/2017 Referentie: B.V.A. nr 35, Blz. 307
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/11/2017 Ontvankelijk p.m.
15/12/2017 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 35 307
 
Vraag