Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het absenteïsme in de instellingen van openbaar nut.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 386)

 
Datum ontvangst: 21/11/2017 Datum publicatie: 15/01/2018 Referentie: B.V.A. nr 36, Blz. 208
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/01/2018 Referentie: B.V.A. nr 36, Blz. 208
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/11/2017 Ontvankelijk p.m.
15/01/2018 Antwoord Bianca Debaets B.V.A. nr 36 208
 
Vraag