Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de aanwervingen bij de politie en het disfunctioneren van het coördinatiecomité.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 636)

 
Datum ontvangst: 30/11/2017 Datum publicatie: 06/02/2018 Referentie: B.I.V. 65 (17/18), Blz. 21
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 06/02/2018 Referentie: B.I.V. 65 (17/18), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/12/2017 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/12/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/12/2017 Uitgesteld Joëlle Milquet B.I.V. 43 (17/18) 24
06/02/2018 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 65 (17/18) 22
06/02/2018 Tussenkomst Liesbet Dhaene B.I.V. 65 (17/18) 25
06/02/2018 Tussenkomst Brigitte Grouwels B.I.V. 65 (17/18) 25
06/02/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 65 (17/18) 26
06/02/2018 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 65 (17/18) 27
06/02/2018 Gemotiveerde motie Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 65 (17/18) 29
06/02/2018 Eenvoudige motie Caroline Désir B.I.V. 65 (17/18) 30
02/03/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (17/18) 66
02/03/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 24 (17/18) 67