Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de boetes voor de sloop van een beschermde gevel in de Hertogstraat.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 527)

 
Datum ontvangst: 16/02/2018 Datum publicatie: 25/04/2018 Referentie: B.I.V. 99 (17/18), Blz. 45
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 25/04/2018 Referentie: B.I.V. 99 (17/18), Blz. 46
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/02/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/02/2018 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/04/2018 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 99 (17/18) 45
25/04/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 99 (17/18) 46
25/04/2018 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 99 (17/18) 48