Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het gevaar voor de gezondheid van synthetische voetbalvelden.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 148)

 
Datum ontvangst: 26/02/2018 Datum publicatie: 24/04/2018 Referentie: B.I.V. 98 (17/18), Blz. 5
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 24/04/2018 Referentie: B.I.V. 98 (17/18), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/03/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Raad
07/03/2018 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van de Raad
24/04/2018 Ontwikkeling Hasan Koyuncu B.I.V. 98 (17/18) 5
24/04/2018 Tussenkomst Michaël Vossaert B.I.V. 98 (17/18) 6
24/04/2018 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 98 (17/18) 7
24/04/2018 Repliek Hasan Koyuncu B.I.V. 98 (17/18) 9