Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van het Europees cohesiebeleid en de EFRO- en ESF-fondsen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 939)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 27/03/2018 Datum publicatie: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 69
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 69
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2018 Ontvankelijk p.m.
15/05/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 40 69
 
Vraag