Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de jongste vooruitgang inzake het uitstippelen van een opendatabeleid voor de overheidsdiensten van het Brussels Gewest die tot uw bevoegdheden behoren of onder uw toezicht vallen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 255)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 29/03/2018 Datum publicatie: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 83
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/05/2018 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 83
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/04/2018 Ontvankelijk p.m.
15/05/2018 Antwoord Guy Vanhengel B.V.A. nr 40 83
 
Vraag