Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de klachten tegen 'le Logement Molenbeekois'.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 539)

 
Datum ontvangst: 28/05/2018 Datum publicatie: 14/06/2018 Referentie: B.I.V. 128 (17/18), Blz. 36
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 14/06/2018 Referentie: B.I.V. 128 (17/18), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2018 Ontvankelijk p.m.
30/05/2018 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/06/2018 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 128 (17/18) 37
14/06/2018 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 128 (17/18) 37
14/06/2018 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 128 (17/18) 40