Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opvolging van het plan Smart City en de contacten met de Smart City Ambassador voor een overgang van ons stadsgewest naar een Smart City.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 844)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 01/06/2018 Datum publicatie: 15/07/2018 Referentie: B.V.A. nr 42, Blz. 132
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/07/2018 Referentie: B.V.A. nr 42, Blz. 132
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/07/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 42 132
 
Vraag