Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en goede praktijken inzake ecologisch beheer, ingevoerd door de Brusselse gemeenten, de kabinetten van de Brusselse Burgemeesters/Schepenen, de kabinetten van de Brusselse OCMW-voorzitters en de Brusselse gemeentebesturen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 854)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 13/06/2018 Datum publicatie: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 181
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 181
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/09/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 43 181
 
Vraag