Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitvoering van de renovatiewerken die gesubsidieerd werden in het kader van het vorige vierjarenplan renovatie sociale huisvesting.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 855)

 
Datum ontvangst: 14/06/2018 Datum publicatie: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 182
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 182
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/09/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 43 182
15/09/2018 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag