Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal toewijzingen van sociale woningen aan niet-Brusselaars.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 860)

 
Datum ontvangst: 14/06/2018 Datum publicatie: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 190
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/09/2018 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 190
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/06/2018 Ontvankelijk p.m.
15/09/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 43 190
 
Vraag