Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de maatregelen voor het beoordelen van de energie- en milieu-impact van de gewestelijke Datacenters.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 579)
aan
Bianca , Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 266)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 28/08/2018 Datum publicatie: 13/11/2018 Referentie: B.I.V. 18 (18/19), Blz. 13
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 13/11/2018 Referentie: B.I.V. 18 (18/19), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/09/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/09/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/11/2018 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 18 (18/19) 13
13/11/2018 Antwoord Bianca B.I.V. 18 (18/19) 15