Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vooruitgang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake duurzame ontwikkeling sedert het eerste Nationaal Vrijwillig Onderzoek van België in 2017.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 878)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 29/08/2018 Datum publicatie: 15/10/2018 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 8
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/11/2018 Referentie: B.V.A. nr 45, Blz. 75
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/08/2018 Ontvankelijk p.m.
15/11/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 45 75
 
Vraag