Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van de hittedagen op de grondwaterlaag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 886)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 04/09/2018 Datum publicatie: 15/10/2018 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 145
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 15/10/2018 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 145
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/09/2018 Ontvankelijk p.m.
15/10/2018 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 44 145
 
Vraag