Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Richtplannen van Aanleg Josaphat en Mediapark.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 1055)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 21/09/2018 Datum publicatie: 15/11/2018 Referentie: B.V.A. nr 45, Blz. 3
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord: 15/12/2018 Referentie: B.V.A. nr 46, Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/10/2018 Ontvankelijk p.m.
15/12/2018 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 46 13
 
Vraag