Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen van de Data Protection Officer (DPO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de overheden en openbare instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 988)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 30/04/2019 Datum publicatie: 25/05/2019 Referentie: B.V.A. nr 51, Blz. 9
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/05/2019 Ontvankelijk p.m.
14/06/2019 Antwoord p.m. pdf
 
Vraag