Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het gekruisd beleid tewerkstellingsopleiding van Actiris en Bruxelles Formation.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 7)

 
Datum ontvangst: 17/09/2019 Datum publicatie: 02/10/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 34
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/10/2019 Referentie: B.I.V. 4 (19/20), Blz. 35
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/09/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/09/2019 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 4 (19/20) 35
02/10/2019 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 4 (19/20) 35
02/10/2019 Repliek David Leisterh B.I.V. 4 (19/20) 37