Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gratis installatie van zonnepanelen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 9)

 
Datum ontvangst: 30/09/2019 Datum publicatie: 29/10/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/10/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De laatste tijd hebben verschillende bedrijven de Brusselaars benaderd met de belofte om volledig gratis zonnepanelen op hun dak te installeren.

Een burger maakte mij hierop opmerkzaam en het lijkt erop dat de installatie van die zonnepanelen in werkelijkheid onderworpen is aan voorwaarden van een zekere rentabiliteit, die in het begin helemaal niet tot uiting komt. Sommige operatoren hebben zelfs, nadat ze gecontacteerd werden, verklaard dat de gratis installatie van zonnepanelen in Brussel niet bestaat.

Deze bedrijven, zoals BRUSOL of BRUSSELS ENERGY, tonen duidelijk het logo van Leefmilieu Brussel op hun website.

Bijgevolg rijzen de volgende vragen:

1) Wat communiceert Leefmilieu Brussel over de kosten voor de installatie van zonnepanelen bij particulieren?
2) Hoe zorgt Leefmilieu Brussel ervoor dat de informatie die verspreid wordt door bedrijven die zijn logo gebruiken om reclame te maken voor gratis zonnepanelen voor Brusselaars, in overeenstemming is met de werkelijkheid?
 
 
Antwoord    1. Wat is de communicatie van Leefmilieu Brussel over de kosten voor de installatie van zonnepanelen in privéwoningen?

Leefmilieu Brussel heeft verschillende mededelingen over fotovoltaïsche panelen voor particulieren gepubliceerd: een pagina op de website van Leefmilieu Brussel bevat alle administratieve en technische stappen en algemene informatie over de installatie van zonnepanelen. De Gids voor Duurzaam Bouwen bevat een volledig dossier over zonnepanelen, met inbegrip van alle ontwerpstappen, de ter zake dienende regelgeving, de na te leven normen, de inspirerende voorbeelden, enz. De door Leefmilieu Brussel voorgestelde zonnekaart stelt de Brusselaars in staat om het zonnepotentieel van hun dak en de bijbehorende kosten en baten in te schatten. Leefmilieu Brussel heeft ook modelcontracten online geplaatst voor de installatie van zonnepanelen op "gedeelde daken". Deze standaardcontracten verduidelijken de voorwaarden van de overeenkomst tussen de verschillende betrokken partijen. Specifieke informatie werd door Leefmilieu Brussel geformuleerd om de burgers te informeren over de voorstellen voor gratis installaties van zonnepanelen. De werkveldpartners van Leefmilieu Brussel hebben in overleg met particulieren ook informatie over derden-investeerders geïntegreerd in hun communicatiemiddelen. Op de website over de actualiteit rond duurzame energie "Renouvelle" verscheen een artikel met de titel "Tiers-investissement photovoltaïque: une formule intéressante à Bruxelles, si le contrat est bien sécurisé". Homegrade heeft ook een specifieke brochure over het onderwerp ("Panneaux solaires photovoltaïques: produire sa propre électricité" gepubliceerd op hun website.

2. Hoe zorgt Leefmilieu Brussel ervoor dat de informatie die door de ondernemingen die het logo van Leefmilieu Brussel gebruiken in overeenstemming is met de werkelijkheid, gezien het gebruik van het logo van Leefmilieu Brussel door bedrijven die reclame maken voor gratis zonnepanelen voor de Brusselaars?

De vermelding van Leefmilieu Brussel en haar logo op de websites van derde investeerders werd in 2018 door Leefmilieu Brussel geanalyseerd. Het logo van Leefmilieu Brussel wordt op de websites van deze ondernemingen enkel gebruikt om te verwijzen naar de informatie op de website van Leefmilieu Brussel. Leefmilieu Brussel had begin 2019 contacten met drie ondernemingen die actief zijn in de financiering van gezinnen door derden (Brussels Energy, Brusol en HelloSun) om hen een uniforme ondubbelzinnige vermelding aan te bieden om de gebruikers van hun website niet te misleiden en om de consistentie van de verstrekte informatie te verzekeren. De verschillende voornoemde websites zijn dienovereenkomstig aangepast. Op de website en in de papieren brochures werd verzocht de volgende zin te vermelden: "Dit systeem wordt mogelijk gemaakt dankzij groenestroomcertificaten. Meer informatie op de websites van Brugel (www.Brugel.be) en Leefmilieu Brussel (https://environnement.brussels / https://leefmilieu.brussels). De volgende verduidelijkingen zijn daarom opgenomen op de website van Leefmilieu Brussel:
- Het Gewest en Leefmilieu Brussel zijn niet verbonden met een van de commerciële onderneminen die de gratis installatie van zonnepanelen aanbieden. Deze ondernemingen handelen en ontwikkelen hun commercieel aanbod in volledige autonomie en onder hun eigen verantwoordelijkheid;
- Leefmilieu Brussel biedt geen garantie voor de commerciële voorstellen die worden gedaan en beveelt de burgers aan om aandacht te besteden aan de voorgestelde voorwaarden en verschillende aanbiedingen te vergelijken alvorens een contract te ondertekenen.
- Zoals voor alle werkzaamheden van een onderneming, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de geïnstalleerde apparatuur en de implementatie ervan. Hetzelfde geldt voor het financieringsaanbod.
Om de burgers te ondersteunen bij hun energie-initiatieven heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gratis en onafhankelijke dienst opgericht voor ondersteuning en advies voor alle werkzaamheden in hun woning: Homegrade. De Homegrade-raadgevers zijn beschikbaar om burgers te adviseren over de beste energiekeuzes en over de voordelen van de installatie van zonnepanelen en het contract dat hen wordt aangeboden.

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/groene-energie/produceer-uw-eigen-groene-energie/fotovoltaische-zonnepanelen
https://leefmilieu.brussels/news/gratis-installatie-van-fotovoltaische-zonnepanelen