Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de eisenbundel van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD-ACV-VSOA voor de Brusselse ambtenaren.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 3)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 9)

 
Datum ontvangst: 17/09/2019 Datum publicatie: 14/10/2019 Referentie: B.I.V. 12 (19/20), Blz. 18
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2019 Referentie: B.I.V. 12 (19/20), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/10/2019 Vraag gesteld namens de auteur Viviane Teitelbaum B.I.V. 12 (19/20) 19
14/10/2019 Toegevoegde mondelinge vraag Isabelle Emmery B.I.V. 12 (19/20) 20
14/10/2019 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 12 (19/20) 21
14/10/2019 Repliek Viviane Teitelbaum B.I.V. 12 (19/20) 24