Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekomst van het CirK-project en de circuskunsten op het Brussels gewestelijk grondgebied.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 12)
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 6)

 
Datum ontvangst: 23/09/2019 Datum publicatie: 04/11/2019 Referentie: B.I.V. 22 (19/20), Blz. 28
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/11/2019 Referentie: B.I.V. 22 (19/20), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/11/2019 Ontwikkeling Matteo Segers B.I.V. 22 (19/20) 29
04/11/2019 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 22 (19/20) 30
04/11/2019 Repliek Matteo Segers B.I.V. 22 (19/20) 32