Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het fenomeen van de trouwstoeten.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 18)

 
Datum ontvangst: 16/09/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De trouwstoeten die vanuit een bepaalde hoek regelmatig onze straten onveilig maken, beginnen een echte plaag te worden. Onlangs nog (14/9) vonden “feestvierders” het nodig in Evere een eenrichtingsstraat af te zetten met hun wagen en gevaarlijke maneuvers uit te voeren. Zo zouden ze met 80 kilometer per uur zijn weggescheurd.

Terecht legt men in het Gewest steeds vaker de nadruk op verkeersveiligheid, respect en aandacht voor de zwakke weggebruikers. Het mag duidelijk zijn dat dit soort van asociaal en gevaarlijk gedrag daar niet in past. Het is daarom ook zeer bedenkelijk dat Everse schepen van Mobiliteit het één en ander nuanceert.

“Enkele minuten feestplezier midden op de dag is geen drama,” klinkt het in een reactie van de politicus aan La Capitale. “Er stonden chauffeurs bij de wagens die de straat blokkeerden. Zij konden dus onmiddellijk hun auto’s verplaatsen, moest er een probleem zijn.”

Kortom: de wet overtreden en asociaal gedrag tentoon spreiden mag, zolang je maar in de buurt van je wagen blijft.

Heeft de minister zicht op de problematiek van de trouwstoeten in het Gewest?

Welke maatregelen worden getroffen?

Zal U de schepen in Evere wijzen op de wetgeving ter zake?

Is er overleg met de politiediensten om dit fenomeen aan te pakken?
 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

De feiten waarover u het in uw vraag heeft, vormen een inbreuk op de wegcode en kunnen als dusdanig bestraft worden door de lokale politie.

Afgezien daarvan zijn de prioriteiten van het Brussels Gewest op het vlak van mobiliteit vastgelegd door de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid en in het gewestelijk actieplan voor verkeersveiligheid 2011-2020 (APVV), dat opgebouwd is rond 9 strategische doelstellingen, 48 operationele doelstellingen en 183 acties.

In het hoofdstuk “Mobiliteit en Verkeersveiligheid” van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GPVP) is bepaald dat het terugdringen van overdreven snelheden en het beperken van gevaarlijk en onaangepast rijgedrag prioritaire doelstellingen zijn.

Het Gewest heeft in dat verband enkele strategische maatregelen genomen. Het gaat meer bepaald om:
- het plaatsen van preventieve radars (vast of mobiel);
- het ononderbroken aanbieden van informatie voor het grote publiek over de verkeersregels;
- het uitbouwen van het ANPR-cameranetwerk, in overleg met de lokale en federale politie en het oprichten van een Gewestelijk Verwerkingscentrum voor de inbreuken;
- het uitbreiden van de controles op overdreven snelheid;
- (…)

Het Brussels Gewest organiseert uiteraard overleg over mobiliteit en veiligheid. Dat overleg vindt plaats in het operationeel platform verkeersveiligheid, waarin de diensten van de directeur-coördinator van de federale politie en de lokale (6 zones) en gewestelijke actoren (BM, BPV, MIVB) samenkomen.