Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het volledig overzicht van de overheidsinstanties en openbare instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 19)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie: 04/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het belang van de transparantie en om mijn controletaak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen, heb ik tijdens de vorige zittingsperiode alle leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ondervraagd om een volledige lijst te krijgen van de overheidsinstanties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Helaas werden mijn acht schriftelijke parlementaire vragen van 2 maart 2018 niet-ontvankelijk verklaard op 15 maart 2018.

In het punt "een grotere transparantie en scherpere controlemaatregelen" van de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zittingsperiode 2019-2024), staat het volgende:

"Daar er voor de Regering voortaan nieuwe verplichtingen gelden om haar beslissingen en voorbereidende documenten openbaar te maken, is het nodig om een gewestelijke kanselarij op te richten en via een aangepaste website te communiceren met de burgers. Op die website komt ook een overzicht van de Brusselse openbare instellingen, de mandaten en de bezoldigingen (openbare en private, volgens schijven zoals in het Europees Parlement) die daarin ontvangen worden.”.

In uw hoedanigheid van minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, stel ik u daarom de volgende vragen:

- Wie is belast met het overzicht van de Brusselse openbare instellingen die onder uw bevoegdheid vallen?
- Zijn er externen betrokken bij de opmaak van dit overzicht?
- Hoe zit het met de opmaak en de voortgang van dit overzicht zoals aangekondigd in de algemene beleidsverklaring?
 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

Op grond van de passage van het regeerakkoord waarin staat dat “
Daar er voor de Regering voortaan nieuwe verplichtingen gelden om haar beslissingen en voorbereidende documenten openbaar te maken, het nodig is om een gewestelijke kanselarij op te richten en via een aangepaste website te communiceren met de burgers. Op die website komt ook een overzicht van de Brusselse openbare instellingen, de mandaten en de bezoldigingen (openbare en private, volgens schijven zoals in het Europees Parlement) die daarin ontvangen worden”, stelt u mij de volgende drie vragen:

- Wie is er belast met het overzicht van de Brusselse openbare instellingen onder (mijn) bevoegdheid?
- Zijn er externe partijen betrokken bij het opmaken van dit overzicht?

- Wat is de stand van uitvoering en voortgang van dit overzicht dat in de algemene beleidsverklaring aangekondigd werd?

Ik kan u in dat verband mededelen dat mijn kabinet, daarbij gesteund door de administratie, bezig is met de opmaak van het overzicht van de Brusselse openbare instellingen die onder mijn bevoegdheden vallen. Tot nog toe is er geen beroep gedaan op partijen van buitenaf. Op dit ogenblik kan ik u geen nauwkeuriger tijdschema geven.