Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de fiscale voordelen die worden toegekend door de verschillende Gewesten voor de aankoop van een eerste onroerend goed.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 9)

 
Datum ontvangst: 07/10/2019 Datum publicatie: 16/12/2019 Referentie: B.I.V. 39 (19/20), Blz. 33
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/12/2019 Referentie: B.I.V. 39 (19/20), Blz. 35
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/10/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/10/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/11/2019 Uitgesteld
16/12/2019 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 39 (19/20) 33
16/12/2019 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 39 (19/20) 35
16/12/2019 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 39 (19/20) 37