Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huidige beperkingen van de aanwending van testing

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 23)

 
Datum ontvangst: 23/10/2019 Datum publicatie: 12/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Een artikel dat verscheen in “Le Soir” van 2 oktober benadrukt de huidige beperkingen van het gebruik van anti-discriminatie testen. We vernemen dat er slechts 6 tests zijn uitgevoerd op basis van de "Mystery CV"-procedure op 27 dossiers die in 2 jaar tijd aan de inspectie zijn doorgegeven.

Als PTB zijn wij verontrust door deze cijfers.

Graag een antwoord op volgende vragen.

Hoeveel terreininspecties zijn er in 2018 en 2019 door de inspectie uitgevoerd?
Hoeveel “mystery call” procedures werden in 2018 en 2019 door de inspectie uitgevoerd?
Wat is voor 2018 de activiteitssector van de werkgevers waarop de 15 dossiers die naar de Inspectie zijn gestuurd, betrekking hebben?
Voor 2019 weten we dat 2 van de 12 dossiers afkomstig zijn van de Brusselse administratie en 1 van de sociale huisvestingssector, wat is de sector van de andere 9 dossiers die naar de Inspectie worden gestuurd?
Welke organisaties hebben voor 2019 de 12 dossiers doorgegeven aan de Inspectie?
 
 
Antwoord    Uw vraag betreffende de huidige grenzen bij het beroep op praktijktesten valt onder de bevoegdheid van Mijnheer Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk en Beroepsopleiding.