Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de LEZ.

Indiener(s)
Hilde Sabbe
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 44)

 
Datum ontvangst: 25/10/2019 Datum publicatie: 29/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds de invoering van de lage-Emissiezone januari 2018 mogen dieselwagens zonder Euronorm of met Euronorm 1 het Brussels Gewest niet meer in. De controle van de voertuigen gebeurt met ANPR-camera’s.

Mijn vragen:

- Hoeveel overtredingen werden er inzake de LEZ vastgesteld in 2018 en in 2019?
- Hoeveel boetes werden uitgeschreven?
- Hoeveel boetes zijn er daadwerkelijk geïnd? Wat is de opbrengst? Graag ook een overzicht van het aantal boetes voor voertuigen die in het Brussels Gewest zijn ingeschreven, voertuigen uit de rest van het land en uit het buitenland.
- Hoeveel aanvragen voor een afbetalingsplan werden ingediend? Graag de cijfers van 2018 en 2019.
 
 
Antwoord    1) Hoeveel overtredingen werden er in de LEZ vastgesteld in 2018 en in 2019?

Onze voortdurende monitoring van het aantal voertuigen in overtreding in de lage-emissiezone, toont de positieve impact aan die deze zone heeft op het wagenpark in het Brussels Gewest.


Het aantal overtredingen ligt inderdaad in dalende lijn. Dit komt door het ontradend effect van de verwittigingsbrieven en door de boetes die worden uitgeschreven.

In 2018 stelden we in de overgangsperiode – zonder boetes, enkel een verwittigingsbrief – van juli tot september, gemiddeld 149 overtredingen per dag vast. Dit aantal daalde sterk vanaf 1 oktober – datum waarop overtredingen effectief beboet werden. In de periode van 1 oktober tot 31 december, stelden we gemiddeld 45 overtredingen per dag waar.


Op 1/01/2019 werden de toegangscriteria verstrengd. Voor de nieuw getroffen voertuigen was er een overgangsperiode van 3 maand: tot 31 maart 2019.


In januari, lag het gemiddeld aantal overtredingen per dag op 693. Begin oktober, was het aantal overtredingen gedaald tot gemiddeld 260 per dag.


De lage emissiezone heeft dus een netto positieve invloed op het aantal sterk vervuilende voertuigen op onze wegen, en dus op de kwaliteit van de lucht die onze burgers dagelijks inademen.
2) Hoeveel boetes werden uitgeschreven?

Voor de in 2018 vastgestelde inbreuken werden 1.417 waarschuwingen (19/07-30/09) en 572 boetes (01/10-31/12) verzonden door Brussel Fiscaliteit.

Voor het jaar 2019, werden 5.981 waarschuwingen (01/01-31-03) en 7.592 boetes (01/01-26/9) verzonden door Brussel Fiscaliteit.
3) Hoeveel boetes zijn er daadwerkelijk geïnd? Wat is de opbrengst? Graag ook een overzicht van het aantal boetes voor voertuigen die in het Brussels Gewest zijn ingeschreven, voertuigen uit de rest van het land en uit het buitenland.

Voor voertuigen ingeschreven in het Brussels hoofdstedelijk gewest werden sinds de invoering 2.069 boetes voor een totaalbedrag van 724.150 euro uitgeschreven waarvan 288.006 euro betaald.


Voor voertuigen ingeschreven in de twee andere gewesten werden 6.095 boetes voor een totaalbedrag van 2.133.250 euro uitgeschreven waarvan 734.457 euro betaald.

Overtredingen begaan door voertuigen ingeschreven in het buitenland worden momenteel nog niet beboet, omdat er geen protocol voor informatie-uitwisseling bestaat tussen België en zijn buurlanden. Dergelijke protocollen worden echter momenteel besproken en ook de toepassing van alternatieve controlemaatregelen (zoals mobiele patrouilles) wordt overwogen.
(gegevens voor overtredingen te.m.26/9)

4) Hoeveel aanvragen voor een afbetalingsplan werden ingediend? Graag de cijfers van 2018 en 2019

In 2018 werden 80 afbetalingsplannen aangevraagd, terwijl er dit jaar 570 werden aangevraagd. In totaal ontvingen bijna 478 personen één (of meer) van deze plannen.