Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproep voor de bouw van evolutieve woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 26)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 30/10/2019 Datum publicatie: 14/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Met het oog op het ontwerpen van nieuwe evolutieve woonprojecten voor alle generaties startte de vorige minister belast met Huisvesting, mevrouw Céline Fremault (cdH), eind februari 2019 een projectoproep teneinde innoverende projecten voor in functie van de gezinsevolutie ontworpen woningen te bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor deze projectoproep kwamen in aanmerking: de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende Sociale Vastgoedmaatschappijen (SVK), alle verenigingen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend zijn als verenigingen voor integratie via huisvesting (VIH) en alle openbare vastgoedinstellingen.

De projectoproep werd gesloten op 22 juli 2019.

Graag een antwoord op volgende vragen.

1. Wat is het budget dat voor deze projectoproep is uitgetrokken?
2. Hoeveel projecten werden ingediend, gemeente per gemeente?
3. Wat was de evaluatiemethode en welke criteria werden gebruikt om de evaluatie uit te voeren? Wie werd belast met deze evaluatie?
4. Welke projecten werden niet geselecteerd of behouden, met voor elk project: projectleider, naam van het project, doelstellingen van het project, score(s) toegekend aan het project en reden(en) voor weigering? Werden klachten of vorderingen ingediend? Zo ja, hoeveel, wie diende ze in en voor welke projecten?
5. Welke projecten werden geselecteerd en behouden, met voor elk project: projectleider, naam van het project, doelstellingen en meerwaarde van het project, financiële steun voor het project, periode van projectuitvoering en aan het project toegekende score(s)?
6. Welke financiële steun werd aan de behouden projecten toegekend, gemeente per gemeente? Wat zijn de financieringsvoorwaarden in termen van duur en aantal betalingen?
7. Wordt voor de behouden projecten steun of begeleiding verleend? Zo ja, door wie zullen de gekozen projecten tijdens de uitvoering ervan worden begeleid?
 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende elementen van antwoord mee te delen:

Het budget dat werd toegekend voor deze projectoproep bedraagt €1 000 000, met een maximum van €250 000 per project.

Er werd geen project ingediend.