Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 22)

 
Datum ontvangst: 28/10/2019 Datum publicatie: 03/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2018 lanceerde Leefmilieu Brussel de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming" (LEDO). Het doel van deze nieuwe versie van het label is om de maatregelen van de Brusselse instellingen op het vlak van milieubeheer in tal van activiteiten (catering, garage, kantooractiviteiten, organisatie van evenementen, internationale reizen, ...) te valoriseren en hen te helpen om hun impact op het milieu te verminderen, rekening houdend met de context van de instelling en die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds maart 2018 en het herontwerp ervan, staat het LEDO-label open voor elke instelling, ook voor de ministeriële kabinetten. Verschillende sites hebben al het LEDO-label verkregen (https://www.ecodyn.brussels/resultats/?lang=nl). In maart 2019 werd het LEDO-referentiekader geüpdatet en het omvat nu meer dan 300 goede praktijken op het gebied van milieubeheer en wettelijke milieuverplichtingen. Die opeenvolgende updates van het LEDO en de instrumenten die ter beschikking worden gesteld van de instellingen die in aanmerking komen voor het LEDO (platform om het labelingproces te vergemakkelijken, simulator: https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/referentiel.html?locale=nl, workshops, informatiesessies, ...) zijn bedoeld om de instellingen te motiveren om te starten met een eenvoudige milieubeheeraanpak, maar ook om het LEDO beter aan te passen aan de voortdurend evoluerende ecologische en socio-economische context van het Brussels Gewest. Met het oog op het dringende klimaatprobleem, is elk concreet gebaar en elke goede praktijk ter bevordering van een verantwoorde consumptie belangrijk, zelfs doorslaggevend in onze strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Voor een ministerieel kabinet of een overheidsdienst draagt het LEDO-certificaat bovendien bij tot de voorbeeldfunctie (verantwoordelijkheid, duurzaamheid en circulaire karakter) om het beleid, de plannen en de strategieën voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te ondersteunen. Op 20 juni 2019 en 24 oktober 2019 werden nieuwe informatiesessies aangeboden aan de in aanmerking komende instellingen die een Ecodynamische aanpak wensen te volgen. De volgende informatiesessie vindt plaats op 28 november 2019. Graag wil ik van u als staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door minister Sven Gatz), het volgende weten:
1. Heeft uw kabinet de informatiesessie op 20 juni 2019 of 24 oktober 2019 bijgewoond?
2. Heeft uw kabinet zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
3. Welke maatregelen en goede praktijken op het gebied van milieubeheer worden in uw kabinet getroffen? Hoe worden zij concreet geïmplementeerd en uitgevoerd?
https://www.ecodyn.brussels/newsleed/het-referentiekader-van-het-label-ecodynamische-onderneming-is-nu-nog-eenvoudiger/?lang=nl
 
 
Antwoord    1/ neen
2/ neen
3/ voor wat betreft de strategie rond duurzaamheid op mijn kabinet verwijs ik u door naar mijn antwoord op schriftelijke vraag 14.