Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de tenuitvoerlegging van de strategie Good Food 2016-2020 bij de gewestelijke overheid

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 18)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 31/10/2019 Datum publicatie: 09/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om zijn globale koolstofvoetafdruk te verkleinen, maar ook om het consumptiepatroon te wijzigen om verspilling te vermijden en gezonde, betaalbare en korte ketens te ontwikkelen, werkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al enkele jaren aan een duurzamer voedingssysteem. Tijdens de vorige zittingsperiode lanceerde het Gewest immers de strategie Good Food (2016-2020) "Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de cel Landbouw van de GOB. Ter herinnering, deze strategie omvat 15 acties verspreid over 7 assen en werd op 18 december 2015 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd (). Elk van deze 7 assen is samengesteld uit acties, vervolgens voorschriften en een echt niveau van operationele uitvoering. Openbare kantines zijn een prioriteit in de strategie Good Food.
Op 28 maart 2017 vernamen we in de commissie dat mevrouw Céline Fremault (cdH), voormalig minister van Leefmilieu, "een brief had gestuurd naar alle gewestelijke overheden om hen aan te moedigen deel te nemen aan het programma Good Food, met gratis steun van Leefmilieu Brussel en de mogelijkheid om het label voor kantines te ontvangen".
In 2018 is een tussentijdse evaluatie van de strategie uitgevoerd. Deze evaluatie benadrukt de voorbeeldfunctie van de overheid in deze termen: "Een van de leidende beginselen van de strategie is de voorbeeldfunctie van de overheid, de openbare kantines moeten de weg wijzen naar Good Food".
Ik zou de volgende vragen willen stellen voor elk van de gewestelijke overheidsdiensten:
Vanaf 31 oktober 2019,

1. Welke kantines van de gewestelijke overheid hebben het Good
Food Kantine-label aangevraagd?

2. Welke andere initiatieven zijn er eventueel al genomen ter ondersteuning van de Good Food-strategie?

https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/acties-van-het-gewest/strategie-good-food-naar-een-duurzamer-voedingssysteem-het, geraadpleegd op 15 november 2019.

http://weblex.brussels/data/crb/biq/2016-17/00085/images.pdf#page=8, pagina 12, geraadpleegd op 31 oktober 2019.

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/goodfood_synthesebilan2016-2018.pdf, pagina 12, geraadpleegd op 15 november 2019.
 
 
Antwoord    Sinds juni 2017 bieden onze twee cafetaria’s een performante, innovatieve, voorbeeldige en duurzame dienstverlening, met een ‘huisbereid’ aanbod dat gebaseerd is op de duurzamevoedingsprincipes: vers en seizoensgebonden fruit en groenten, vegetarische alternatieven, bioproducten, gebruik van verse producten, huisbereid beleg voor broodjes, huisbereide mayonaise, enz.
 
Het personeel heeft ook opleidingen omtrent de Good Food-strategie gevolgd, waardoor voedselverspilling bijvoorbeeld kon worden verminderd.
 
De aanvraag tot deelname aan het Label werd ingediend, maar tot op heden is nog geen enkel dossier volledig. Tal van criteria zijn namelijk gebaseerd op de dagschotel. Na onze verhuizing naar de Silver Tower zal een dagschotel in ons nieuwe aanbod worden opgenomen en zullen wij het label bijgevolg kunnen binnenrijven.