Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het duurzamer beheer van het stadswater in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 34)

 
Datum ontvangst: 24/10/2019 Datum publicatie: 04/12/2019 Referentie: B.I.V. 34 (19/20), Blz. 48
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/12/2019 Referentie: B.I.V. 34 (19/20), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/11/2019 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/11/2019 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/11/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/11/2019 Uitgesteld
04/12/2019 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 34 (19/20) 48
04/12/2019 Antwoord Alain Maron B.I.V. 34 (19/20) 50
04/12/2019 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 34 (19/20) 52