Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de City Climate Challenge 303030

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 17)

 
Datum ontvangst: 21/10/2019 Datum publicatie: 12/12/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/12/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel, BECI, heeft 19 economische actoren samengebracht om de ecologische overgang in de hoofdstad te versnellen. De Brusselse werkgeversorganisatie heeft zelf het initiatief "City Climate Challenge 303030" gelanceerd, dat 30 samenwerkingsprojecten wil opzetten om de CO2-uitstoot in het Gewest tegen 2030 met 30% te verminderen.

Tot nu toe zijn belangrijke economische actoren zoals AG Real Estate, de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, Edenred, Engie, Europcar, Febiac, ING, Interparking, Sibelga, de NMBS, Sodexo, Solvay, Total, Tractebel, Veoli, alsook Vinci Facilities ingegaan op de oproep van BECI. Het is de bedoeling van de organisatie anderen te inspireren.

Het is de bedoeling een professionele en systemische visie te ontwikkelen, waarbij elk project gekwantificeerd, geselecteerd en berekend wordt qua impact of termijnen om het doel te bereiken.

Ik zou u daarom de volgende vragen willen stellen.

- Heeft u contacten gelegd met BECI over project 303030? Zo ja, wat is het resultaat van deze contacten?
- Deelt het Gewest deze ambitie ten volle? Zo ja, welke middelen zullen worden ingezet? Hoe gaat u meewerken aan dit positieve initiatief?
- Heeft het Gewest contacten gelegd met andere actoren (bedrijven, gemeenten, verenigingen, enz.)?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, die een privé-initiatief betreft in de zin van de Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024, aangezien het kadert binnen de maatregelen die moeten worden genomen om de klimaatnoodtoestand aan te pakken. Ik wil u eraan herinneren dat de GBV sterke ambities behelst om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Deze ambitie zal worden ontwikkeld door middel van een systematische, structurele en structurerende aanpak. Alle gewestelijke hefbomen zullen worden gemobiliseerd om een nieuw klimaatbeheer tot stand te brengen dat centraal zal staan in het gewestelijk besluitvormingsproces. In dit opzicht bepaalt de GBV dat het Gewest tegen 2030 de transitie centraal zal stellen in zijn economische strategie en dat het geleidelijk alle economische ondersteuningsinstrumenten zal afstemmen op koolstofarme productiemodellen, op de circulaire en regeneratieve economie en op de digitalisering van de economie.

1. Heeft u contacten gelegd met Beci over het project 303030? Zo ja, wat is het resultaat van deze contacten?

Ik heb deelgenomen aan de "Brussels Meet Brussels" avond op 16 oktober laatstleden. Dit bezoek was een gelegenheid om bruggen te bouwen met degenen die bijdragen aan de politieke horizon voor 2030 en 2050. Daarnaast heb ik in het kader van mijn bevoegdheden de hoofdlijnen van de GBV toegelicht.

Een lid van mijn kabinet nam ook deel aan een van de brainstormsessies van BECI.

Deze ontmoetingen hebben een constructieve dynamiek gegenereerd en ik zal graag met de vertegenwoordigers van Beci de toekomstige oriëntaties bespreken die zijn voortgekomen uit de collectieve denkoefening die werd gehouden.

2. Is het Gewest een volwaardige partner in deze ambitie? Zo ja, welke middelen zullen worden gemobiliseerd? Hoe gaat u verder gevolg geven aan dit positieve initiatief?


Het Gewest beschikt reeds over verschillende initiatieven, zoals de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (dat onlangs werd goedgekeurd en de doelstellingen verhoogt tot een vermindering van de emissies met 40% tegen 2030), het Energierenovatieplan, het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie, het GIP, enz. Zoals ik in mijn inleiding al zei, staat deze ambitie centraal in de GBV en dus ook in alle oriëntatienota’s van het beleid, waaronder dit dat onder mijn bevoegdheid valt: "Economie" en "Wetenschappelijk Onderzoek". Voor deze twee bevoegdheden, is de eerste strategische doelstelling de bijdrage aan de klimaatverbintenissen van het Gewest.
1. Heeft het Gewest contacten gelegd met andere actoren (bedrijven, gemeenten, verenigingen, enz.)?

In het kader van de voorbereiding van de Sociale Top die in januari 2020 zal plaatsvinden, heeft de Regering al verschillende keren de gelegenheid gehad om haar ambities voor te stellen aan de vakbonds- en werkgeverspartners in het kader van de ESRBHG. Het debat over de transitie naar een koolstofarme en circulaire economie is actueel en zal op de agenda van de besprekingen staan.

Het Gewest ziet toe op de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit via zijn actie, in samenwerking met de sociaaleconomische actoren. In dit verband is elk relevant initiatief dat bijdraagt aan deze doelstelling de moeite waard om te steunen. Dit geldt met name voor het BECI-initiatief.