Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huidige beperkingen van de aanwending van testing

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 36)

 
Datum ontvangst: 23/10/2019 Datum publicatie: 15/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Een artikel dat verscheen in “Le Soir” van 2 oktober benadrukt de huidige beperkingen van het gebruik van anti-discriminatie testen. We vernemen dat er slechts 6 tests zijn uitgevoerd op basis van de "Mystery CV"-procedure op 27 dossiers die in 2 jaar tijd aan de inspectie zijn doorgegeven.

Als PTB zijn wij verontrust door deze cijfers.

Graag een antwoord op volgende vragen.

Hoeveel terreininspecties zijn er in 2018 en 2019 door de inspectie uitgevoerd?

Hoeveel “mystery call” procedures werden in 2018 en 2019 door de inspectie uitgevoerd?

Wat is voor 2018 de activiteitssector van de werkgevers waarop de 15 dossiers die naar de Inspectie zijn gestuurd, betrekking hebben?

Voor 2019 weten we dat 2 van de 12 dossiers afkomstig zijn van de Brusselse administratie en 1 van de sociale huisvestingssector, wat is de sector van de andere 9 dossiers die naar de Inspectie worden gestuurd?

Welke organisaties hebben voor 2019 de 12 dossiers doorgegeven aan de Inspectie
 
 
Antwoord    In 2018 heeft de inspectie 15 meldingen ontvangen. Zeven dossiers werden overgemaakt door UNIA, zeven door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en één door de Vlaamse inspectie. Elk dossier werd bestudeerd en behandeld. In vier gevallen werd een praktijktest uitgevoerd die geen discriminatie kon aantonen; in twee dossiers werd een proces-verbaal opgesteld dat doorgestuurd werd naar het auditoraat op basis van gewone onderzoeksmiddelen en in 3 dossiers werd een waarschuwing opgesteld.
Op 1 november 2019 had de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie in totaal zeventien meldingen ontvangen, waarvan tien van UNIA en zes van het Instituut, alsook één dossier dat geopend werd na vaststellingen door de Inspectie. In vergelijking met 2018 zou er dus een lichte stijging moeten worden genoteerd. Voor deze dossiers werden twee praktijktesten uitgevoerd en vier waarschuwingen opgesteld.
Dit zijn de activiteitensectoren waarover in 2018 meldingen werden ontvangen:
- Detailhandel in algemene voedingswaren (8 dossiers),
- Openbaar ambt (2 dossiers),
- Persoonlijke dienstverlening (2 dossiers),
- Verzekeringen,
- Uitzendkantoren en
- Administratieve diensten.

Dit zijn de activiteitensectoren waarover in 2019 meldingen werden ontvangen:
- Horeca (3 dossiers),
- Passagiersvervoer (2 dossiers),
- Administraties (2 dossiers),
- Gezondheidszorg (2 dossiers),
- Private beleggingen,
- Uitzendkantoren,
- Sociale woningen,
- Onderwijs,
- Luchtvaart,
- Detailhandel,
- Dienstencheques en
- IT-consultancy.