Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenstelling van de raden van bestuur van de ION's onder uw toezicht

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 30)

 
Datum ontvangst: 04/11/2019 Datum publicatie: 09/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Traditiegetrouw bestonden er regelingen om de aanwezigheid van de oppositie te waarborgen in de verschillende raden van bestuur van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren.

Tijdens de vorige zittingsperiode had de regering echter besloten de oppositie volledig af te voeren uit deze instellingen.

Deze feitelijke toestand is helaas betwistbaar, aangezien de aanwezigheid van de oppositie niet alleen het politieke evenwicht waarborgt bij het pluralistische beheer van deze instellingen, maar ook een fundamenteel teken van democratie is en een bewijs van transparantie bij het beheer van de openbare aangelegenheden.

Graag wens ik een antwoord op volgende vragen.

- Ten eerste, bent u bereid om de oppositie te integreren in de ION's onder uw toezicht? Zo niet, hoe rechtvaardigt u deze weigering dan?
- Hoe verklaart u de afwezigheid van de oppositie in deze instellingen?
- Tot slot, welke termijn is nodig om deze raden van bestuur open te stellen voor de oppositie?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u door naar het antwoord van de Minister-President bevoegd voor de coördinatie van het beleid van de Regering.