Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van ecocheques bij de MIVB

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 96)

 
Datum ontvangst: 28/11/2019 Datum publicatie: 27/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 24/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/11/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ecocheques zijn groene incentives. Ze vormen een extralegaal voordeel in de privésector, waardoor werknemers tot 250 euro per jaar kunnen ontvangen. De nominale waarde is 10 euro per cheque. Het aantal aan de werknemer toegekende ecocheques hangt af van het aantal gewerkte dagen in het afgelopen jaar.

In tegenstelling tot de NMBS lijkt de MIVB niet akkoord te gaan met de betaling van haar vervoerbewijzen met ecocheques.

Kan u deze informatie voor mij bevestigen?

Aangezien de groene cheques de aankoop van milieuvriendelijke producten en diensten aanmoedigen, kunt u mij in dat geval dan ook uitleggen waarom de MIVB, als openbaarvervoermaatschappij, dergelijke cheques niet aanvaardt?
 
 
Antwoord    In tegenstelling tot wat u aangeeft, aanvaardt de NMBS geen ecocheques voor het aankopen van alle soorten vervoerbewijzen. Abonnementen van de NMBS kunnen niet betaald worden met ecocheques.
De lijst van producten en diensten die met ecocheques betaald kunnen worden werd in september 2019 gepubliceerd door de Nationale Arbeidsraad. Abonnementen voor woon-werkverkeer maken geen deel uit van deze lijst.
Ecocheques worden bij de MIVB niet aanvaard als geldig betaalmiddel.
Het aanvaarden van ecocheques door de MIVB is moeilijk te overwegen, om verschillende redenen.

Abonnementen voor woon-werkverkeer kunnen niet betaald worden met ecocheques, zoals voorzien in de lijst gepubliceerd door de Nationale Arbeidsraad. Abonnementen van de MIVB kunnen voor alle ritten op het net van de MIVB gebruikt worden. Ook voor woon-werkverkeer dus, de MIVB maakt geen onderscheid. Het is dus niet toegelaten om abonnementen van de MIVB te betalen met ecocheques.

De ondernemingen die ecocheques uitgeven vragen nog steeds marges aan de bedrijven die de ecocheques aanvaarden als betaalmiddel. Deze marges liggen significant hoger dan de kost van andere betaalmiddelen. Het gebruik van ecocheques zou voor de MIVB dus financieel nadelig zijn omdat ze die kosten voor haar rekening moet nemen.
Daarnaast zou, als een klant een vervoerbewijs zou aankopen met een ecocheque, de MIVB het verschil cash moeten terugbetalen aan de klant en zelf het disconto op de totale waarde van de ecocheque moeten vereffenen.

De aanvaarding van papieren ecocheques als betaalmiddel zou belangrijke kosten met zich mee brengen omwille van de nodige administratieve en controleprocessen.
Ook zou het aanvaarden van papieren ecocheques een ongewenst effect hebben, omdat klanten die vandaag een GO-automaat gebruiken zich zullen begeven naar een KIOSK of BOOTIK.
Daarbij is het belangrijk dat de uitgevers van ecocheques hun betaalmiddel integreren in de gangbare elektronische betaalplatformen, zodat deze eenvoudig kunnen toegevoegd worden binnen de elektronische betaaloplossingen die MIVB haar klanten aanbiedt.