Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Klimaatfonds.

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 84)

 
Datum ontvangst: 11/12/2019 Datum publicatie: 29/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Deze vraag is een aansluitende vraag op de actualiteitsvraag die ik stelde in de plenaire vergadering van 15 november.

Op 14 november lazen we in de Nederlandstalige media dat de nieuwe Vlaamse regering ook de volgende jaren grote stroomverbruikers ‘maximaal’ zal compenseren met geld uit het Klimaatfonds. Het gaat hier om grote industriën, die tegelijkertijd grote vervuilers zijn, zoals ArcelorMittal, BASF en ExxonMobil. Van 2015 tot 2018 ging al zo'n 148 miljoen euro naar grote bedrijven, en dit jaar trekt Vlaanderen nog eens 34,5 miljoen euro uit.

Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen hoe bizar het is dat middelen uit een fonds om de klimaatverandering tegen te gaan worden gebruikt om de grootste vervuilers, die ook nog eens miljardenwinsten maken, te sponsoren.

Mijn vragen zijn de volgende:

· Waar gaan de middelen uit het Brussels Klimaatfonds precies naartoe? Om welke bedragen gaat het per begunstigde/project?
 
 
Antwoord    De voorbije twee jaar, heeft het Klimaatfonds de volgende uitgaven gefinancierd (bedrag aan vastleggingskredieten):
Voor 2018:
- Een werkingssubsidie voor de periode 2018 aan Sibelga in het kader van het NrClick-project. En dit voor een bedrag van € 2.116.068, waarvan €1.750.000 uit het Klimaatfonds en €366.068 uit het Energiefonds.

- de aankoop en installatie van fotovoltaïsche panelen in het kader van het SolarClick-project op de daken van lokale overheden voor een bedrag van €5.066.592.
- Een overheidsopdracht voor de coördinatie van het "Energy Pack"-project voor €154.366.
- De overheidsopdrachten voor de uitvoering van de LEZ (Low Emission Zone) voor een bedrag van €605.946.
- Internationale klimaatfinanciering voor een bedrag van €750.000.
- Een transversale communicatiecampagne met alle klimaatgerelateerde thema's voor een bedrag van €445.778.
- Een overheidsopdract voor het correctief/evolutief onderhoud van de tool voor het in kaart brengen van de daken om de installatie van HEPS te vergemakkelijken voor een bedrag van €24.200.
- De verlenging van de overheidsopdracht betreffende de steun aan Leefmilieu Brussel voor de voorbereiding en uitvoering van de mechanismen inzake investeringssteun voor openbare woningen en voor de privésector in systemen voor de productie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor een bedrag van €159.430.
- Een werkingssubsidie aan Parking.Brussels voor de financiering van de personeelskosten voor een bedrag van €55.000.
- De financiering van de personeelskosten van Leefmilieu Brussel voor een bedrag van €158.000 voor de begeleiding van de gemeenten.
- Een lening aan de BGHM voor een bedrag van €10.000.000 voor de financiering van de installatie van fotovoltaïsche panelen op de gebouwen die toebehoren aan de OVM's.
- Een werkingssubsidie van €300.000 voor de BGHM om het project voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op de gebouwen van de OVM’s te lanceren.

Voor 2019:

- Twee werkingssubsidies voor de periode 2019 aan Sibelga in het kader van het NrClick-project. En dit voor een bedrag van €2.413.853, waarvan €2.046.828 uit het Klimaatfonds en €367.025 uit het Energiefonds.

- Een werkingssubsidie voor de periode 2019 aan Sibelga voor een bedrag van €984.814 voor de coördinatie van het SolarClick-project.

- De aankoop en installatie van fotovoltaïsche panelen in het kader van het SolarClick-project op de daken van lokale overheden voor €4.940.715.
- €11.777,31 voor investeringspremies aan KMO’s en de non-profitsector in het kader van het PackEnergie-project.

- de overheidsopdrachten voor de uitvoering van en communicaties over de LEZ (Low Emission Zone) voor een bedrag van €1,151,473
- Internationale klimaatfinanciering voor een bedrag van €750.000.
- Een transversale communicatiecampagne met alle klimaatgerelateerde thema's voor een bedrag van €595.161,15.
- De verlenging van de overheidsopdracht betreffende de steun aan Leefmilieu Brussel voor de voorbereiding en uitvoering van de mechanismen inzake investeringssteun voor openbare woningen en voor de privésector in systemen voor de productie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor een bedrag van €165.069,75.
- Een werkingssubsidie aan Parking.Brussels voor de financiering van de personeelskosten voor een bedrag van €55.000.
- Personeelskosten van LeefMilieu Brussel voor een bedrag van 299.200 € om de gemeenten te begeleiden bij hun klimaatplan en om de regelgeving inzake de energieprestatie (EPB) van verwarmings- en airconditioningsinstallaties op te volgen.