Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende toename van de geluidshinder in de luchthaven Brussel-Nationaal.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 86)

 
Datum ontvangst: 12/12/2019 Datum publicatie: 27/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De door vliegtuigen voortgebrachte geluidshinder blijft een van de grootste bronnen van geluidsoverlast voor de bevolking. Leefmilieu Brussel (LB) zorgt voor een permanente monitoring van de geluidshinder via het netwerk van geluidsmeters en controleert de naleving van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, het zogenaamde “geluidsbesluit”.

Wat is de evolutie van het aantal overtredingen die LB in de loop van 2019 heeft opgetekend? Blijven de cijfers stabiel, dalen ze of stijgen ze ten opzichte van 2018? Kunt de evolutie van het aantal overtredingen in 2019 toetsten aan de evolutie van het luchtverkeer?

Tot slot heeft de directie van de luchthaven Brussel‑Nationaal tijdens een bezoek van de commissie voor het leefmilieu ervan gesproken de start- en landingsbanen te verlengen om de geluidsoverlast in de overvlogen gebieden tijdens het opstijgen te verminderen. Kunt u bevestigen dat de luchthaven Brussel‑Nationaal het voornemen heeft om die werken uit te voeren? Hebt u dat idee al kunnen bespreken met uw Vlaamse en federale collega?
 
 
Antwoord    1) Kunt u mij meedelen wat de evolutie is van het aantal inbreuken dat LB in de loop van het jaar 2019 heeft vastgesteld? Zijn deze cijfers stabiel, dalend of stijgend ten opzichte van 2018? Zou u ook de evolutie van het aantal inbreuken in 2019 kunnen correleren met de evolutie van het luchtverkeer?


Uit een vergelijkende analyse van de gegevens voor de eerste 10 maanden van 2018 en de eerste 10 maanden van 2019 (de gegevens voor november en december 2019 zullen pas in februari 2020 beschikbaar zijn) blijkt dat :
- er in 2018 5356 en in 2019 5341 inbreuken werden vastgesteld;
- er in 2018 5036 en in 2019 4980 vluchten in overtreding waren;
- er in 2018 199179 en in 2019 198726 vluchten (opstijgen/landing) waren;
- het % van de vluchten in overtreding bedraagt 2,53% in 2018 en 2,51% in 2019.
Het is dan ook duidelijk dat de situatie (over een periode van 10 maanden) zeer stabiel blijft tussen 2018 en 2019.

2) Tot slot, werd tijdens een bezoek aan de luchthaven Brussel-Nationaal met de Commissie Leefmilieu de verlenging van de start- en landingsbanen door de luchthavendirectie voorgesteld om de geluidshinder in de overvlogen gebieden tijdens het opstijgen te verminderen.
Kunt u bevestigen dat de luchthaven Brussel-Nationaal van plan is deze werkzaamheden uit te voeren? Hebt u dit idee al kunnen bespreken met uw Vlaamse en federale collega's?
We hebben geen informatie die ons in staat stelt deze vraag te beantwoorden, noch vanwege de luchthaven, noch vanwege de federale overheid.
De verlenging van de start- en landingsbaan is echter een van de voorstellen van de langetermijnstrategie van de luchthaven (2040) die echter niet werd goedgekeurd door de federale en toezichthoudende overheden.