Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de energiepremies

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 91)

 
Datum ontvangst: 20/12/2019 Datum publicatie: 10/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van de gewestelijke doelstelling om de energieprestaties van het Brusselse woningenbestand te verbeteren, heeft het Gewest in 2004 de energiepremies ingevoerd. Dat is in feite een financiële stimulans die, in het kader van de renovatie van gebouwen, tot doel heeft eigenaars aan te moedigen om energierenovatiewerken aan hun gebouwen uit te voeren en hen tegelijkertijd de beste informatie te verschaffen over de meest efficiënte technische keuzes.

Ter zake zou ik graag een antwoord op de volgende willen ontvangen:

- Hoeveel energiepremies zijn er in 2019 toegekend?
- Wat was het bedrag van het fonds voor de energiepremies voor het jaar 2019?
- Welk aandeel van het fonds voor die premies is daadwerkelijk vereffend voor het jaar 2019?
 
 
Antwoord    1) Hoeveel energiepremies werden er in 2019 toegekend?
In 2019 werden in totaal 10.394 premies toegekend.

2) Wat was het bedrag van het fonds dat aan energiepremies werd toegekend in het jaar 2019?
Het bedrag dat aan de energiepremies werd toegekend was 22.045.000 euro aan vastleggingskredieten en 19.146.000 euro aan vereffeningskredieten.

3) Welk deel van het fonds dat aan deze premies werd toegekend, werd daadwerkelijk vereffend voor het jaar 2019?
Van de beschikbare € 19.146.000 werd in 2019 een totaalbedrag van € 17.754.644,35 vereffend, d.w.z. bijna 93% van het beschikbare budget.