Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de salarisschaalverhoging bij het lokaal openbaar ambt.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 85)

 
Datum ontvangst: 07/01/2020 Datum publicatie: 18/02/2020 Referentie: B.I.V. 72 (19/20), Blz. 13
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/02/2020 Referentie: B.I.V. 72 (19/20), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/01/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/02/2020 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 72 (19/20) 16
18/02/2020 Tussenkomst Véronique Lefrancq B.I.V. 72 (19/20) 14
18/02/2020 Toegevoegde mondelinge vraag Ahmed Mouhssin B.I.V. 72 (19/20) 17
18/02/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 72 (19/20) 19
18/02/2020 Repliek David Leisterh B.I.V. 72 (19/20) 23