Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aanwerving van Brusselaars voor Brussels Airport.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 86)

 
Datum ontvangst: 09/01/2020 Datum publicatie: 05/02/2020 Referentie: B.I.V. 64 (19/20), Blz. 8
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 05/02/2020 Referentie: B.I.V. 64 (19/20), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/01/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/02/2020 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 64 (19/20) 8
05/02/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 64 (19/20) 9
05/02/2020 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 64 (19/20) 10