Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de informaticaconsultants in de instanties die ressorteren onder de heer Gatz

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 50)

 
Datum ontvangst: 21/01/2020 Datum publicatie: 28/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de Algemene Beleidsverklaring is de digitalisering van overheidsorganen en -administraties een uitdaging voor het Gewest. Momenteel bevinden we ons in een overgangssituatie. Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met IT is niet altijd voldoende en externe consultants worden ingezet. Het Gewest moet een evenwicht vinden tussen de structurele aanwerving van voldoende personeel dat in staat is de uitdaging van de digitalisering aan te gaan, en de aanwerving van extern personeel voor eenmalige opdrachten.

In 2019, in alle administraties en ION's, onder uw bevoegdheid (inclusief ION’s, kabinet, enz.):

- Hoeveel extern personeel (consultants, ad hoc onderaannemers, enz.) werd ingehuurd voor IT-gerelateerde opdrachten (om taken uit te voeren, audits uit te voeren, enz.)?
- Voor hoeveel uur in totaal?
- Wat was hun “dagloon"? Welke kosten brengt dit met zich mee voor de overheidsfinanciën (uit te splitsen naar de verschillende gevallen, contracten, statuten, enz.)?
- In welke BA’s van de begroting zijn deze opdrachten te zien?
- Dezelfde vragen voor wat in 2020 gepland is en wat sinds het begin van het jaar aan de gang is.
 
 
Antwoord    Als bijlage vindt u een tabel waarin de opdrachten van de informaticaconsultants (de pure consultancyopdrachten en niet de ontwikkelingsprojecten) voor Brussel Synergie, de directies Human Resources en Facilities worden samengevat.

Année-Jaar

Mission

Opdracht

Journées de traval

Mandagen

Heures

Uren

Prix par journée de travail incl. TTC

Mandagprijs incl. BTW

Budget total

Totaalbudget

AB-BA

07.004.08.01.12.11 (50%)

2018-2020

HR-IT Coördinator

HR-IT Coordinateur

170

1360

1.028,50 €

174.845,00 €

04.002.08.01.12.11 (50%)

07.004.08.01.12.11 (50%)

2020-2021

HR-IT Coördinator

HR-IT Coordinateur

80

640

- €

- €

04.002.08.01.12.11 (50%)