Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het snel interventieteam B-Fast van de DBDMH

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 73)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 29/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In België werd een snel interventieteam, B-Fast, speciaal opgericht om andere landen te helpen in geval van nood. Daarover had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Wanneer werd B-Fast opgericht?
- Hoeveel brandweermannen telt het interventieteam?
- Welke middelen worden toegewezen aan het interventieteam in een internationale noodsituatie?
- Op basis van welke criteria wordt beslist om het interventieteam in te zetten?
- Als het interventieteam wordt ingezet, welke procedure wordt dan daarna gevolgd? Wanneer de overheid groen licht heeft gegeven, hoe snel bevindt het interventieteam zich dan gemiddeld ter plaatse?
- Waarom is het interventieteam niet meer ingezet sinds 2018?
 
 
Antwoord    B-Fast is de bevoegdheid van de FOD Buitenlandse Zaken. Ik nodig u uit om uw vraag aan de verantwoordelijke minister te stellen.