Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de onroerende voorheffing aan 0% voor de door SVK's verhuurde goederen.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 38)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie: 17/02/2020 Referentie: B.I.V. 70 (19/20), Blz. 52
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/02/2020 Referentie: B.I.V. 70 (19/20), Blz. 55
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/02/2020 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 70 (19/20) 52
17/02/2020 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 70 (19/20) 55
17/02/2020 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 70 (19/20) 57