Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de follow-up van de getroffen maatregelen inzake het containerpark aan het Herendal.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 97)

 
Datum ontvangst: 22/01/2020 Datum publicatie: 11/03/2020 Referentie: B.I.V. 83 (19/20), Blz. 33
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/03/2020 Referentie: B.I.V. 83 (19/20), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/03/2020 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 83 (19/20) 33
11/03/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 83 (19/20) 34
11/03/2020 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 83 (19/20) 35