Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de renovaties binnen de OVM's

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 88)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie: 02/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/02/2020 Ontvankelijk p.m.
02/03/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De 16 openbare vastgoedmaatschappijen in ons Gewest zijn verplicht hun patrimonium te beheren en de woningen te renoveren.

Ik wil u de volgende vragen stellen:

- Hoeveel woningen worden thans in elk van de OVM’s gerenoveerd? Wat is het tijdschema voor deze renovaties?
- Hoeveel wooneenheden die door deze OVM’s worden beheerd, wachten op renovatie en worden nu nog niet gerenoveerd? Wat zijn de wachttijden voor de renovatie van deze eenheden?
- Hoeveel eenheden staan er nu leeg in afwachting van de renovatie? Hoe lang staan deze woningen gemiddeld leeg voordat ze gerenoveerd worden?
- Hoe wordt het renovatieproces uitgevoerd? Wordt het pand gerenoveerd zodra de huurder het pand heeft verlaten?
 
 
Antwoord    In bijlage 1 vindt u een tabel met een overzicht van het aantal woningen die de verschillende OVM’s momenteel laten renoveren.

Schilrenovaties omvatten werken aan de buitenschil van gebouwen. Zij hebben tot doel om de energiekwaliteit van een gebouw te verbeteren door ervoor te zorgen dat de huurders minder energie moeten verbruiken. Het voordeel van deze werken is dat zij uitgevoerd kunnen worden zonder al teveel hinder mee te brengen voor de huurders die in hun woning kunnen blijven, wat de huurleegstand dus beperkt.

Bij
volledige renovaties wordt de hele woning onder handen genomen. Zij kunnen uitgevoerd worden aan de buitenschil en binnen in de woning (om deze beter aan te passen aan de behoeften van de huurders, verouderde en/of versleten installaties en onderdelen te vervangen en om de woning in overeenstemming te brengen met de geldende normen en met de huisvestingscode).

De
renovatie van technische uitrustingen omvat de vernieuwing van verouderde en/of versleten installaties en onderdelen, zoals de liften, de verwarming, de verluchting, de elektriciteit, het sanitair, …


De tijd die een renovatie in beslag neemt, kan zeer sterk verschillen al naargelang van het soort ingreep. De uitvoering van een volledige renovatie duurt ongeveer twee en een half jaar.


In bijlage 2 vindt u een tabel met een overzicht van het aantal woningen bij iedere OVM die wachten op een renovatie.

Ook de wachttermijn voor de renovatie van een woning kan zeer sterk verschillen al naargelang van het soort renovatie.


Voor volledige renovaties, waarvoor een milieu- en stedenbouwkundige vergunning nodig is en de DBDMH zijn akkoord moet geven, kan de tijd tussen de beslissing om budgetten toe te kennen en het begin van de werken vijf en een half tot zes jaar bedragen.

Op 31 december 2019 stonden 2.753 woningen leeg wegens renovatie.

Voor deze woningen, die voor de renovatie ontruimd worden, speelt de OVM een belangrijke rol om de huurders tot zo lang mogelijk voor de aanvang van de werken in hun woning te laten blijven.

Uit de informatie afkomstig van meerdere OVM’s blijkt dat woningen gemiddeld zes tot negen maanden leeg blijven staan voordat ze gerenoveerd worden.  

Voor wat de procedure bij renovaties betreft, kunnen zich meerdere gevallen voordoen:

- Ofwel worden de renovatiewerken uitgevoerd terwijl het goed bewoond blijft, d.w.z. in aanwezigheid van de huurder. Dat is het geval bij de renovatie van technische onderdelen, van de buitenschil, enz.;

- Ofwel worden de werken uitgevoerd wanneer de woning tussen twee verhuringen in zijn oorspronkelijke staat hersteld wordt, d.w.z. dat de OVM tussen het vertrek van de huurder en de aankomst van de nieuwe huurder opfrissingswerken uitvoert om het goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen;
- Ofwel gaat het om een volledige renovatie, waarbij de woning volledig leeggemaakt moet worden. In dat geval kunnen de werken meerdere maanden na het vertrek van de huurder beginnen. Die woningen blijven, zoals hierboven vermeld, gemiddeld zes tot negen maanden leegstaan voordat ze gerenoveerd worden.