Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwezigheid van Brusselse bedrijven op hightech-beurzen in het buitenland

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 92)

 
Datum ontvangst: 05/02/2020 Datum publicatie: 17/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/02/2020 Ontvankelijk p.m.
12/03/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Naar aanleiding van mijn parlementaire vraag over de aanwezigheid van Brusselse bedrijven op de CES van Las Vegas verklaarde u dat de Brusselse bedrijven weinig interesse hadden voor die beurs omdat zij minder gericht waren op de verkoop van IT-apparatuur (hardware) en voornamelijk programma’s (software) produceerden. Onze bedrijven zouden dus de voorkeur geven aan beurzen tussen bedrijven (business to business B2B) waarvan de return on investment groter is.
Graag een antwoord op de volgende vragen:
- U vermeldde dat de Brusselse bedrijven deelnamen aan het Mobile World Congress, VivaTech, TechCrunch Disrupt, Web Summit, GITEX. Hebben de Brusselse bedrijven nog andere favoriete beurzen? Zo ja, welke?
- Hoeveel Brusselse bedrijven wonen die beurzen bij? Kunt u mij de cijfers van die deelname bezorgen voor de jaren 2018 en 2019?
- U verklaarde dat onze Brusselse bedrijven meer deelnamen aan « be to be »-beurzen, waarop zij een mogelijke return on investment hebben. Werden de economische effecten van de deelname aan die beurzen geëvalueerd?
- De expo Dubai maakt deel uit van een gezamenlijke vertegenwoordiging van de drie Gewesten van het land in het buitenland. Zijn er onderhandelingen gepland met de andere Gewesten om die aanpak te volgen voor andere beurzen in het buitenland in de toekomst, zodat het Brussels Gewest meer kan worden vertegenwoordigd? Zullen er met dit in het achterhoofd bijeenkomsten worden georganiseerd? Zo ja, volgens welke agenda?
- U noemde de opening van een Shenzhen Technology Overseas Innovation House in Brussel. Dat zou in december worden ingehuldigd. Hoe zit het daarmee? De nabijheid van die incubator bij de universiteit is bedoeld om een betere verbinding met de academische wereld tot stand te brengen. Hoe zit het met de verbinding met Brusselse bedrijven? Hebben er bedrijven belangstelling getoond om zich hier te vestigen?
 
 
Antwoord    1. In 2018 en 2019 heeft hub.brussels collectieve stands georganiseerd op respectievelijk 11 en 14 internationale hightechsalons. Zie details in de bijgevoegde tabel.

2. Die stands groepeerden 77 deelnemende Brusselse ondernemingen in 2018 en 102 in 2019. In de bijgevoegde tabel vindt u de lijst van de salons en het aantal deelnemende Brusselse ondernemingen per salon.

3. Op basis van de enquêtes uit 2018 en 2019 die hub.brussels na afloop van de salons had afgenomen, blijkt dat de hightechcollectiviteiten tijdens die salons de ondertekening van respectievelijk 50 en 86 overeenkomsten mogelijk hebben gemaakt. De deelnemers schatten dat ze binnen een jaar na hun deelname respectievelijk 171 tot 249 bijkomende overeenkomsten zouden ondertekenen. Omdat bepaalde ondernemingen de resultaten van de salons waar ze aan deelgenomen hebben niet meedelen, zijn die cijfers een onderschatting.

4. Hub.brussels coördineert zijn actieplan met zijn tegenhangers van de twee andere gewesten: FIT en AWEX. In juni van het jaar N bepalen deze drie organisaties de salons waar ze in N+1 zullen samenwerken. Het doel is tweeledig: schaalvoordelen verwezenlijken en onder het merk ‘België’ meer zichtbaarheid bereiken. De helft van de collectiviteiten van hub.brussels wordt samen met FIT en/of AWEX georganiseerd. Door de gewestelijke partners wordt specifiek voor elk salon een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de rollen van de deelnemers aan elk evenement duidelijk vast te leggen. Er is ook een globaler intergewestelijk akkoord dat voorziet dat een onderneming van gewest X aan de collectiviteit van gewest Y kan deelnemen op voorwaarde dat de ondernemingen van gewest Y voorrang krijgen en dat de onderneming van gewest X de kostprijs per vierkante meter aan gewest Y betaalt.

De wereldtentoonstelling van Dubai volgt een andere logica. Net als alle andere wereldtentoonstellingen wordt ze namelijk op federaal niveau gecoördineerd. Elk gewest kan voor een of twee themaweken van het Belgisch paviljoen gebruikmaken .

5. De opening van het Shenzhen Technology Overseas Innovation House in Brussel werd aanvankelijk uitgesteld van december 2019 naar februari 2020. De viceburgemeester van Shenzhen wilde de inhulding namelijk bijwonen. Door de komst van het coronavirus focussen de autoriteiten van Shenzhen zich op de strijd tegen de epidemie. De openingsceremonie wordt nu voorzien op 20 juni 2020.

De Shenzhen Technology Overseas Innovation House streeft naar een betere verbinding met de universitaire wereld in het bijzonder maar ook met de Belgische techgemeenschap. Momenteel hebben nog geen Brusselse ondernemingen interesse getoond in die vestiging. Wel hebben tien ondernemingen zich ingeschreven voor een evenement op 6 maart 2020 dat door Imec.istart en het Shenzhen Innovation House georganiseerd wordt en doorgaat in de VUB. De bedoeling van het Shenzhen Innovation House is om regelmatig dergelijke evenementen te organiseren.