Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de steun aan mensen die zelf hun job creëren.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 20)

 
Datum ontvangst: 02/03/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/03/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement